สระ อะ
สระ อา
สระ อิ
สระ อี
สระ อึ
สระ อื
สระ อุ
สระ อู
สระ เอะ
สระ เอ
สระ แอะ
สระ แอ
สระ โอะ
สระ โอ
สระ เอาะ
สระ ออ
สระ เออะ
สระ เออ
สระ เอียะ
สระ เอีย
สระ เอือะ
สระ เอือ
สระ อัวะ
สระ อัว
สระ รึ
สระ รือ
สระ ลึ
สระ ลือ
สระ อำ
สระ ใอ
คลิกที่สระเพื่อฟังเสียง
** สระไทยมี ๓๒ ตัว
สระ ไอ
สระ เอา